توسکا

کلبه توسکا  A  ( دو نفره ) 

مساحت مفید 36 متر مربع و تمام چوب

سرویس کامل خواب برای دو نفر ( یک تخت دو نفره )

سرویس بهداشتی ( فرنگی – ایرانی – حمام )

گرمایش و سرمایش اسپیلیت یونیت

تجهیزات : یخچال + چای ساز

کلبه توسکا  B  ( سه نفره ) 

مساحت مفید 36 متر مربع و تمام چوب

سرویس کامل خواب برای سه نفر ( سه تخت تک نفره )

سرویس بهداشتی ( فرنگی – ایرانی – حمام )

گرمایش و سرمایش اسپیلیت یونیت

تجهیزات : یخچال + چای ساز

کلبه توسکا  C ( چهار نفره ) 

مساحت مفید 36 متر مربع و تمام چوب

سرویس کامل خواب برای چهار نفر ( دو تخت تک نفره و یک تخت دو طبقه )

سرویس بهداشتی ( فرنگی – ایرانی – حمام )

گرمایش و سرمایش اسپیلیت یونیت

تجهیزات : یخچال + چای ساز

افرا

کلبه افرا

مساحت مفید 65 متر مربع + 35 متر مربع تراس اختصاصی

یک اتاق خواب برای دو نفر ( یک تخت دو نفره + کاناپه تختخوابشو

در سالن پذیرایی + کانتر پذیرایی و حداکثر ظرفیت  4 نفر )

سرویس بهداشتی ( فرنگی – ایرانی – حمام )

گرمایش و سرمایش اسپیلیت یونیت

تجهیزات : یخچال + چای ساز

نکته :

  • کودکان تا 4 سال بدون دریافت وجه ، بالای 4 سال نفر کامل محسوب می گردد.
  • ورود همراه میهمانان بیش از ظرفیت تعیین شده کلبه ها امکان پذیر نمی باشد. 
  • ورود به کلبه ( Check in ) ساعت 14، خروج نهایی ( Check out ) از کلبه ساعت 11 می باشد.