چالدره در یک نگاه

ارتفاع از سطح دریا:

400+ متر تا 650+ متر

شمال چالدرّه از ارتفاع 400 متر از سطح دریا در تقاطع رودخانه های دوهزار و سه هزار شروع، و تا ارتفاع 650 متر در جنوب به دامنه های کوههای سیالان ادامه دارد.

پوشش گیاهی:

جنگل های هیرکانی دارای درخت های پهن برگ که گونه قالب آن شامل توسکا، افرا، لرک، بلوط، انجیلی و …
درختچه:

زیر گونه های درخچه ای شامل: انواع سرخسها، گرامینه ها…

موقعیت:

غرب مازندران، شهرستان تنکابن(شهسوار) کیلومتر 18 جاده دوهزار
وسعت:

110 هکتار
محدوده چالدرّه:

شمال: تقاطع رودخانه های دوهزار و سه هزار

شرق: جاده سه هزار

جنوب: دامنه کوههای سیالان

غرب: جاده دوهزار

شامل زون:

متمرکز، تفرج گسترده، حفاظتی، تأسیسات

***تمامی بسته های پیشنهادی تا پایان سال 1396 قابل استفاده می باشند.***

***خواهشمند است جهت اقامت در چالدرّه از قبل اقدام به رزرو نمایید***

{ فقط بصورت تلفنی و حتما یک روز قبل رزرو انجام گردد. }