چالدره در یک نگاه

***تمامی بسته های پیشنهادی تا پایان سال 1397 قابل استفاده می باشند.***

***خواهشمند است جهت اقامت در چالدرّه از قبل اقدام به رزرو نمایید***

{ فقط بصورت تلفنی و حتما یک روز قبل رزرو انجام گردد.

   ***  تلفن رزرو :    44460713-011        و     44460714-011  ***