در حال حاضر حیات وحش از جمله پستانداران و پرندگان که در چالدرّه وجود دارد با ممنوعیت شکار و حفاظت فیزیکی جمعیت آنها رو به افزایش می باشد.

پستانداران:
-مرال Cervus elaphus:

مرال از گونه های گوزن که بهترین نمونه حیوانات علفزارهای جنگلی می باشد که در شمال سلسله جبال البرز در فصل زمستان به چالدرّه سرازیر می شوند.

-شوکا Capreolus capreolus :

کوچکترین نوع گوزن ایران است و رنگ بدن آن تقریباً قهوه ای و نوک موهای آن کمی زرد رنگ است.

-گراز Sus scrofa:

گرازها نقش مهمی در زیر و رو کردن خاک و در نتیجه تجدید حیات و همچنین جلوگیری از سفت شدن خاک در محل های پر رفت و آمد دارند. چون با داندانهای نیش بلند و محکم خود مثل شخم زدن عمل می کنند و با زیر و رو کردن خاک گیاهان تازه رشد نموده که سایر جانوران وحشی نیز از آن استفاده می کنند. گرازها تراکتور طبیعت و جنگل می باشند.

-پلنگpantera Pardus:

این حیوان به ندرت در ارتفاعات منطقه دیده می شود.

-شغالGanis aureus Jackal :

این حیوان که به وفور در منطقه وجود دارد. مرتباً بین قسمت جنگل و روستای همجوار در رفت و آمد است. این حیوان اغلب از غروب آفتاب شروع به فعالیت می کند. شغال حیوان ترسویی است که کوچکترین خطری برای انسان ندارد.

-گربه جنگلیFelis chaus junglle cat :

این حیوان که در بیشه زار جنگل به سر می برد. در این منطقه نیز وجود دارد. نوک گوشهای گربه جنگلی سیاه رنگ و دارای موهای بلند و دمش کوتاه است. خوراک گربه وحشی پرندگان و پستانداران کوچک می باشد.

-تشی (Porcupine) hystrix indica :

این حیوان بزرگترین جونده ایران است که در چالدرّه نیز وجود دارد. خارهای این حیوان دو نوع می باشد. بلند و باریک، کوتاه و تیز که حال خشم دو برابر بزرگتر به نظر می رسد.

دو زیستان و خزندگان:

دو زیستان و خزندگان عمده در محدوده چالدرّه عبارتند از غوک درختی، قورباغه، لاک پشت، مار معمولی، سمندر، مارمولک و …

-آبزیان :

با وجود رودخانه دوهزار و سه هزار انواع ماهی های سرد آبی از جمله قزل آلا، آزاد(مهاجر) در محدوده چالدرّه وجود دارد که می تواند از طریق صید با قلاب یک نوع تفرج گسترده سالم برای علاقمندان و استفاده کنندگان به صید و شکار باشد.

-پرندگان:

پرندگان در محدوده چالدرّه عبارتند از قرقاول گنجشک، قمری، کبوتر فاخته، دارکوب، کلاغ سیاه، کلاغ، زاغ، سار و …