پردیس گوزن ( مرال )

اقامت در چالدره بهترین فرصت آشنایی از نزدیک با این گونه گوزن نادر حیات وحش است. 

مرال ( گوزن قرمز خزر ) یکی از بزرگترین انواع گوزن است

که  بومی اروپا ، آسیای صغیر ، غرب آسیا و آسیای میانه

و شمال آفریقا می باشد. 

مرال در گذشته جمعیت زیادی در اغلب نواحی جنگلی سواحل خزر ،

ارتفاعات البرز و دامنه های زاگرس داشت ، امروز تنها در برخی از ارتفاعات

دور از دسترس البرز مرکزی و شرقی مشاهده می شود. 

در حال حاضر زیستگاه مرال در نوار سبز شمال ایران در جنگل های هیرکانی 

و در معرض تهدید و انقراض است که مورد حمایت خاص سازمان

حفاظت محیط زیست ایران قرار گرفته است. 

مرال های بومی ایران هم از انواع بزرگ مرال محسوب می شوند

که جنس نر آنها با میانگین 250 کیلوگرم وزن و 140 سانتی متر ارتفاع شانه

و طول شاخ آنها در حدود 120 سانتی متر است. 

منطقه نمونه گردشگری چالدره پردیس مرال را در دستور کار خود داشته

و با احداث پردیس گوزن بهترین زیستگاه را در دل جنگل هیرکانی اختصاص

و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست اقدام

به حفاظت ، تکثیر و ارتقاء ژنتیکی نموده است . 

اکوهتل چالدره وظیفه خود میداند که حامی مرال در ایران باشد.

  • پردیس پرندگان مختص شمال البرز (در حال احداث)
  • پردیس گیاهان مختص شمال البرز (در حال احداث)