اولین جشنواره اتومبیل های کلاسیک در ایران به زودی برگزار می گردد مکان برگزاری : چالدره جهت شرکت در جشنواره با دفتر دبیرخانه تماس گرفته شود تلفن : 5-22723234 021